• مراجعه بیش از 14 هزار نفر بدلیل صدمات ناشی از نزاع

   مراجعه بیش از 14 هزار نفر بدلیل صدمات ناشی از نزاع

   14 هزار و 682 نفر درچهار ماهه اول امسال به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند.

   افزایش 9 درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی دراستان

   افزایش 9 درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی دراستان

   مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی درچهار ماهه اول امسال ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی 323 نفر بود که این آمار ...

   افزایش مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد

   افزایش مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد

   درسه ماهه نخست امسال 36 نفر در استان بر اثر سوء مصرف مواد جان خود را از دست دادند که2 نفراز آنان زن و بقیه مرد می باشند.

  • فرم ها و فرآیندها