• افزایش صدور مجوز سقط درمانی در استان آذربایجان شرقی

   افزایش صدور مجوز سقط درمانی در استان آذربایجان شرقی

   درنیمه نخست امسال 186 نفر جهت اخذ مجوز سقط درمانی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند.

   مراجعه بیش از 22 هزار نفر بدلیل صدمات ناشی از نزاع

   مراجعه بیش از 22 هزار نفر بدلیل صدمات ناشی از نزاع

   22 هزار و 768 نفر در نیمه اول امسال به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند. ...

   کاهش مرگ و میر و مصدومین ناشی ازتصادفات رانندگی در استان

   کاهش مرگ و میر و مصدومین ناشی ازتصادفات رانندگی در استان

   مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی درنیمه اول امسال ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی 484 نفر بود که این آمار در ...

  • فرم ها و فرآیندها