• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • مراجعه بیش از18 هزار نفر بدلیل نزاع

   مراجعه بیش از18 هزار نفر بدلیل نزاع

   در طول پنج ماهه اول امسال 18 هزارو195 نفر بدلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند.

   افزایش تلفات و مصدومین حوادث رانندگی

   افزایش تلفات و مصدومین حوادث رانندگی

   درپنج ماهه اول امسال فوتهای ناشی از حوادث رانندگی ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی 409 نفر بود که این آمار در ...

   تجلیل از کارکنان به مناسبت روز پزشک و کارمند

   تجلیل از کارکنان به مناسبت روز پزشک و کارمند

   طی مراسمی از خدمات پزشکان و کارمندان اداره کل پزشکی قانونی استان تجلیل بعمل آمد.

  • فرم ها و فرآیندها