• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • کاهش صدور مجوز سقط درمانی

   کاهش صدور مجوز سقط درمانی

   درنه ماهه اول امسال 205 نفر جهت اخذ مجوز سقط درمانی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند.

   برگزاری کلاس آموزشی پدافند غیر عامل

   برگزاری کلاس آموزشی پدافند غیر عامل

   به همت اداره کل پزشکی قانونی استان و همکاری اداره کل پدافند غیر عامل استانداری، یکدوره کلاس آموزش توجیهی در خصوص اهمیت و نقش ...

   مراجعه بیش از 30 هزار نفر بدلیل صدمات ناشی از نزاع

   مراجعه بیش از 30 هزار نفر بدلیل صدمات ناشی از نزاع

   در طول نه ماهه اول امسال 30 هزارو234 نفر بدلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند. این ...

  • فرم ها و فرآیندها