• انتصاب اعضای شورای اقامه نماز اداره کل

   انتصاب اعضای شورای اقامه نماز اداره کل

   طی احکامی جداگانه از سوی دکتر کمالی مدیرکل پزشکی قانونی استان و رئیس شورای اقامه نماز اداره کل، دبیرو اعضای جدید شورای اقامه نماز ...

   مرگ 7 نفر در اثر غرق شدگی

   مرگ 7 نفر در اثر غرق شدگی

   7 نفردر طی دو ماه اول امسال براثر غرق شدگی در استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد 2 نفر زن و بقیه مرد بودند.

   افزایش مرگ و میر ناشی از سوختگی

   افزایش مرگ و میر ناشی از سوختگی

   21 نفر بر اثر سوختگی دردو ماه اول امسال جان خود را از دست دادند ، این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش یافته است.

  • فرم ها و فرآیندها