• اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی
   اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیرکل
   دکتر ارتین کمالی
   مدیرکل
   آدرس: تبریز – سربالایی ولیعصر – جنب اداره مسکن و شهرسازی
   تلفن : 33318400 - 041
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *