FA | EN | AR
چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 115
جمع بازديدها تاكنون: 551930
 3699 بازدید

شرح وظايف:

 فعالیت های اصلی پزشکی قانونی شامل موارد ذیل می باشد:

1-      انجام کارشناسی های بالینی ( معاینات بالینی، کمیسیون‌های پزشکی، معاینات اجساد و حضور در صحنه های فوت مشکوک(

معاينه پزشكي قانوني براي هر نفر در هر نوبت مراجعه سرپايي (نزاع، تصادف،حوادث)

معاينه پزشكي قانوني در بالين بيمار )منازل و بيمارستان‌ها)

تعيين ميزان نقص عضو

تعيين ارش

معاينه روان‌پزشكي قانوني

معاينه جسد و صدور جواز دفنكالبدگشايي و نمونه برداري (سم شناسي و آسيب شناسي(

تعيين سن

اظهارنظر كارشناسي پزشكي قانوني در مورد رشدجسماني و عقلاني (گواهي رشادت)

تشكيل پرونده سقط درماني

صدور مجوز سقط درماني

معاينه پزشكي قانوني و بررسي نازايي در زنان و عقيمي و عنن در مردان

2-      انجام آزمایشات مرتبط با پزشکی قانونی) سرولوژی، سم شناسی، آسیب شناسی(

3-      پاسخ به استعلام سازمان‌های دولتی )در حیطه وظایف قانونی آنها)

4-      فعالیت‌های آموزشی )از جمله ارايه خدمات آموزشی به دانشجویان رشته مامایی و حقوق و... )

5-      فعالیت‌های پژوهشی ) در قالب کمیته پژوهشی استانی)


تقویم دوره های آموزشی

اطلاعات تماس ستاد و استان ها

گالری تصاویر و انتشارات

دبیر خانه کتب مرجع پزشکی قانونی
نشانی:تبریز، خيابان وليعصر، واحد شماره يك پزشكي قانوني کدپستی: 5157733541
تلفن:3318400 ، دورنگار: 3318138 ،
پیام کوتاه: 20001372