• مرگ بیش از 400 نفرومصدومیت بیش از 8هزارنفردرحوادث رانندگی

   مرگ بیش از 400 نفرومصدومیت بیش از 8هزارنفردرحوادث رانندگی

   مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی درپنج ماهه اول امسال ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی 401 نفر بود که این آمار ...

   بازدید کارآموزان قضایی از واحدهای پزشکی قانونی استان

   بازدید کارآموزان قضایی از واحدهای پزشکی قانونی استان

   کارآموزان قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی از واحدهای مختلف واحد تخصصی پزشکی قانونی غرب تبریز بازدید کردند.

   افزایش تلفات ناشی از مسمومیت باگازمنوکسید کربن

   افزایش تلفات ناشی از مسمومیت باگازمنوکسید کربن

   27 نفردر طی چهار ماهه اول امسال بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن جان خود را از دست دادند که از این تعداد 10 نفر زن بودند.

  • فرم ها و فرآیندها