• افزایش تلفات ناشی ازحوادث کار

   افزایش تلفات ناشی ازحوادث کار

   افزایش تلفات ناشی ازحوادث کار

   درشش ماهه نخست سالجاری 42 نفر بر اثرحوادث کار دراستان جان خودرااز دست دادند که از این تعداد 3 نفر زن و بقیه مرد بودند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.

   درشش ماهه نخست سالجاری 42 نفر بر اثرحوادث کار دراستان جان خودرااز دست دادند که از این تعداد 3 نفر زن و بقیه مرد بودند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، درطی این مدت تعداد 694 نفر نیز بر اثرمصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد 23 نفر زن و671 نفر مرد بودند.

   تعداد مصدومین حوادث کاری در هشت ماهه اول سال گذشته691 نفر بود که این آمار در هشت ماهه اول سالجاری فقط 3 نفر افزایش یافته است.

   بر اساس همین گزارش در طی شهریورماه امسال تعداد 6 نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این آماردرمقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4 نفر کاهش یافته است.

   همچنین124 نفرنیز به علت مصدومیت حوادث کاری درشهریورماه به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار نسبت به شهریور سال گذشته کاهش حدود یک درصدی را نشان می دهد.

   گفتنی است تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در سال 96 برابر با 67 نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند.تعداد کل مصدومین حوادث کار نیز در سال 96 برابر با یک هزارو332 نفر بود که از این تعداد 34 نفر زن و یکهزارو 298 نفر مرد بودند.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها