• کاهش تلفات ناشی از حوادث کاری در استان

   کاهش تلفات ناشی از حوادث کاری در استان

   کاهش تلفات ناشی از حوادث کاری در استان

   15 نفر در طی سه ماهه اول امسال بر اثرحوادث ناشی از کار دراستان آذربایجان شرقی جان خودرااز دست دادند که همگی آنها مرد بودند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 نفر کاهش داشته است.

   15 نفر در طی سه ماهه اول امسال بر اثرحوادث ناشی از کار دراستان آذربایجان شرقی جان خودرااز دست دادند که همگی آنها مرد بودند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 نفر کاهش داشته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، درطی این مدت تعداد 314 نفر نیز بر اثرمصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد 6 نفر زن و بقیه مرد بودند.

   بر اساس همین گزارش در طی خرداد امسال 5 نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این آماردرمقایسه با مدت مشابه سال قبل 9 نفر کاهش یافته است.همچنین 103 نفرنیز به علت مصدومیت حوادث کاری درخرداد ماه به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 19 نفری را نشان می دهد.

   گفتنی است تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در سال 97 برابر با 73 نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند و نیز تعداد کل مصدومین حوادث کارمراجعه کننده در سال 97 برابر با یک هزارو306 نفر بود که از این تعداد 40 نفر زن و یکهزارو 266 نفر مرد بودند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها