• اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی
   آدرس: آدرس: تبریز – سربالایی ولیعصر – جنب اداره مسکن و شهرسازی
   کد پستی: 3354151577
   تلفن: 33318400 - 041
   پست الکترونیک:
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *