•  
  • فهرست اخبار
   مرگ 8 نفر در اثر برق گرفتگی در استان

   مرگ 8 نفر در اثر برق گرفتگی در استان

   8 نفردر طی پنج ماهه نخست امسال براثر برق گرفتگی در استان آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند که از این تعداد یکنفر زن و بقیه مرد بودند.

   صدور29 مورد مجوز سقط درمانی در دو ماهه اول امسال

   صدور29 مورد مجوز سقط درمانی در دو ماهه اول امسال

   دردوماهه اول امسال 52 نفر جهت اخذ مجوز سقط درمانی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند.

   افزایش تلفات و مصدومیت ناشی از حوادث رانندگی

   افزایش تلفات و مصدومیت ناشی از حوادث رانندگی

   دریازده ماهه منتهی به بهمن امسال فوتهای ناشی از حوادث رانندگی ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی 878 نفر بود که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد 741 نفر بوده حدود18 درصد افزایش داشته است.

   کاهش صدور مجوز سقط درمانی

   کاهش صدور مجوز سقط درمانی


   درده ماهه اول امسال 340 نفر جهت اخذ مجوز سقط درمانی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند.

   تودیع و معارفه ذیحساب اداره کل

   تودیع و معارفه ذیحساب اداره کل

   رسول خلیلی به عنوان ذیحساب جدید اداره کل پزشکی قانونی استان معرفی و از خدمات حسن رضازاده قدردانی شد.

   صدور109مورد مجوز سقط درمانی

   صدور109مورد مجوز سقط درمانی

   درپنج ماهه اول امسال 171 نفر جهت اخذ مجوز سقط درمانی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار