•  
  • فهرست اخبار
   شهریور،‌ پرتلفات ترین ماه تصادفات در سال

   شهریور،‌ پرتلفات ترین ماه تصادفات در سال

   بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی هر سال مربوط به شهریور ماه است .

   کاهش تلفات مسمومیت با منوکسید کربن

   کاهش تلفات مسمومیت با منوکسید کربن

   در ده ماهه اول سالجاری 26 نفر در استان بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن جان خود را از دست دادند که از این تعداد 10 نفر زن بودند.به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد 30 نفر فوت شده بود 4 نفر کاهش یافته است.

   افزایش تلفات و مصدومین ناشی ار حوادث رانندگی

   افزایش تلفات و مصدومین ناشی ار حوادث رانندگی

   درده ماهه اول امسال فوتهای ناشی از حوادث رانندگی ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی 816 نفر بود که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد 682 نفر بوده حدود20 درصد افزایش داشته است.

   افزایش 2برابری مرگ ناشی از برق گرفتگی

   افزایش 2برابری مرگ ناشی از برق گرفتگی

   در نه ماهه نخست امسال 30 نفر در استان بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد 3 نفر زن و بقیه مرد بودند.

   افزایش تلفات و مصدومین حوادث رانندگی

   افزایش تلفات و مصدومین حوادث رانندگی

   درپنج ماهه اول امسال فوتهای ناشی از حوادث رانندگی ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی 409 نفر بود که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد 346 نفر بوده حدود18 درصد افزایش داشته است.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار