•  
  • فهرست اخبار
   مراجعه نزدیک به 19 هزار نفر بدلیل صدمات ناشی از نزاع

   مراجعه نزدیک به 19 هزار نفر بدلیل صدمات ناشی از نزاع

   18 هزار و 933 نفر درپنج ماهه اول امسال به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند.

   مرگ بیش از 400 نفرومصدومیت بیش از 8هزارنفردرحوادث رانندگی

   مرگ بیش از 400 نفرومصدومیت بیش از 8هزارنفردرحوادث رانندگی

   مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی درپنج ماهه اول امسال ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی 401 نفر بود که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد کشته ها 407 نفر بوده که حدود یک درصد کاهش یافته است.

   بازدید کارآموزان قضایی از واحدهای پزشکی قانونی استان

   بازدید کارآموزان قضایی از واحدهای پزشکی قانونی استان

   کارآموزان قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی از واحدهای مختلف واحد تخصصی پزشکی قانونی غرب تبریز بازدید کردند.

   افزایش تلفات ناشی از مسمومیت باگازمنوکسید کربن

   افزایش تلفات ناشی از مسمومیت باگازمنوکسید کربن

   27 نفردر طی چهار ماهه اول امسال بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن جان خود را از دست دادند که از این تعداد 10 نفر زن بودند.

   شروع بکار یگان حفاظت پزشکی قانونی استان

   شروع بکار یگان حفاظت پزشکی قانونی استان

   با معارفه فرمانده یگان حفاظت اداره کل پزشکی قانونی استان برای اولین بار یگان حفاظت در اداره کل تشکیل و شروع بکار کرد.

   کاهش تلفات ناشی از حوادث کاری در استان

   کاهش تلفات ناشی از حوادث کاری در استان

   22 نفر در طی چهار ماهه اول امسال بر اثرحوادث ناشی از کار دراستان آذربایجان شرقی جان خودرااز دست دادند که یک نفر از آنها زن بوده است.

   صدور87 مورد مجوز سقط درمانی

   صدور87 مورد مجوز سقط درمانی

   120 نفر جهت اخذ مجوز سقط درمانی در طول چهار ماهه اول امسال به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند.

   مراجعه بیش از 14 هزار نفر بدلیل صدمات ناشی از نزاع

   مراجعه بیش از 14 هزار نفر بدلیل صدمات ناشی از نزاع

   14 هزار و 682 نفر درچهار ماهه اول امسال به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند.

   افزایش 9 درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی دراستان

   افزایش 9 درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی دراستان

   مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی درچهار ماهه اول امسال ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی 323 نفر بود که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد کشته ها 296 نفر بوده حدود 9 درصد افزایش داشته است.

   افزایش مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد

   افزایش مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد

   درسه ماهه نخست امسال 36 نفر در استان بر اثر سوء مصرف مواد جان خود را از دست دادند که2 نفراز آنان زن و بقیه مرد می باشند.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار